Virat: KTH söker lektor i analytisk filosofi; Stockholm

Lektor i analytisk filosofi, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm

I ämnesbeskrivningen nämns etik, beslutsteori, kunskapsteori, logik samt
vetenskapsfilosofi och teknikfilosofi som forskningsområden inom vilka man kan ha meriterat sig för den aktuella tjänsten. Ansökan ska vara inne 2009-11-30.

För närmare information,
se http://www.kth.se/aktuellt/tjanster/2/ShowAdd.aspx?ID=171268.