Biträdande lektorat i miljöfilosofi att söka i Stockholm

Skolan för Arkitektur och samhällsbyggnad, KTH söker en biträdande lektor i miljöfilosofi

KTH är Sveriges största tekniska universitet. Utbildningen och forskningen täcker ett brett område – från naturvetenskap och teknik till arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, arbetsvetenskap och miljöteknik. Här finns cirka 12 000 helårsstudenter, 1 400 forskarstuderande och 3 100 anställda.

Skolan för Arkitektur och samhällsbyggnads verksamhet handlar om framtidens samhälle, om hur våra städer, byggnader och infrastruktur skall vara utformade. Den handlar om tillväxten, tekniken och miljön och om etiska avväganden och risker. Våra utbildningsprogram och vår forskning omfattar såväl teknik som humaniora och samhällsvetenskap.

KTH:s avdelning för filosofi med ca 30 anställda bedriver forskning och utbildning med inriktning på filosofiska frågor om teknik och naturvetenskap och om teknikens roll i samhället. Viktiga forskningsområden är riskfilosofi, beslutsteori och tillämpad etik.

Vi söker nu en biträdande universitetslektor i miljöfilosofi. De huvudsakliga arbetsuppgifterna består i forskning och undervisning.

Mera information:
http://www.kth.se/aktuellt/tjanster/2/ShowAdd.aspx?ID=169195