Apeiron Kirjojen uusin julkaisu: Paul Verhaeghen: "Normaaliudesta ja muista mielenhäiriöistä"

Apeiron Kirjojen uusin julkaisu on ilmestynyt. Kyseessä on Paul Verhaeghen Goethe-palkittu teos ”Normaaliudesta ja muista mielenhäiriöistä”. Alla laajempi esittely kirjasta

Ystävällisin kirjaterveisin,
Apeiron Kirjat
www.apeironkirjat.com

Normaaliudesta ja muista mielenhäiriöistä on professori Paul Verhaeghen ajattelun mammuttimainen yhteenveto. Tässä Goethe-palkitussa teoksessa Verhaeghe avaa jäljittelemättömällä tyylillään ja laajalla oppineisuudellaan psykiatrisen ja psykologisen diagnostiikan perustavimpia kysymyksiä: Mitä ovat psykopatologiat, ja miten ne muodostuvat ja eroavat toisistaan? Mitä on ”normaalius” ja onko sellaista ylipäänsä olemassa? Miten ja minkälaisessa suhteessa toisiin ihmisiin ja ympäröivään kulttuuriin ihmisen identiteetti ja subjekti muodostuvat? Ja miksi ylipäätänsä tarvitaan diagnooseja, mitä apua niistä on tai pitäisi olla? Samalla lukijan eteen avautuvat Sigmund Freudin ja Jacques Lacanin ajattelun keskeisimmät lähtökohdat selkeydellä, jolle on vaikea löytää vertaista.

Paul Verhaeghe toimii psykoanalyysin professorina ja psykoanalyysin laitoksen johtajana Gentin yliopistossa. Häneltä on aiemmin julkaistu suomeksi Rakkaus yksinäisyyden aikana.

”Merkittävän tutkijan merkittävä saavutus, joka avaa keskustelun lacanilaisen psykoanalyyttisen oppineisuuden intellektuaalisen kipinän ja psykodynaamisen kliinisen tieteen tavanomaisemman angloamerikkalaisen perinteen välillä. Tämä kirja on laadukkaimman lacanilaisen ajattelun huomattava yleiskatsaus…”
          - Peter Fonagy


ISBN: 978-952-5538-19-9
Apeiron Kirjat, Vantaa 2009
www.apeironkirjat.com
Paino: Multiprint Oy, Helsinki 2009