Kriittinen korkeakoulu, syksy 2009

Kriittinen korkeakoulu, syksy 2009:

FILOSOFIAN KURSSEJA

* Filosofian klassikoita tiistaisin 22.9. alkaen klo 18
* Wittgenstein ja kumppanit torstaisin 24.9. alkaen klo 18-19.30
* Filosofisen argumentaation perusteet la-su 3.-4.10. klo 10-15
* Filosofisen argumentaation jatkokurssi la-su 24.-25.10. klo 10-15
* Tieteenfilosofian perusteet to 19.11., 26.11. ja 3.12. klo 18-21
* Logiikan alkeet la-su 28.-29.11. klo 10-15
* Näyttäisitkö lapsellesi tämän? - johdatusta mediakasvatukseen keskiviikkoisin 30.9.-4.11. klo 18


***

FILOSOFIAN KLASSIKOITA -seminaari

tiistaisin 22.9. alkaen klo 18-19.30, Albertinkatu

Lukuvuoden aihepiirinä on 1900-luvun mannermainen ajattelu. Tarkasteltavana ovat kysymykset olemisesta ja ilmenemisestä, eksistenssistä ja merkityksellisyydestä sekä filosofisen ajattelun luonteesta ja mahdollisuuksista. Filosofian klassikoita toteutetaan keskustelevana lukuseminaarina, jossa tutustutaan mm. Merleau-Pontyn, Bataillen sekä Heideggerin kirjoituksiin. Vetäjänä FL, tutkija Miika Luoto. Hinta 70 euroa / 12 kertaa. Ilmoittautumiset 15.9. mennessä.

***

WITTGENSTEIN JA KUMPPANIT -seminaari

torstaisin 24.9.-19.11. sekä ke 25.11. ja ke 9.12. klo 18-19.30, Albertinkatu

Uudessa filosofisessa piirissämme luetaan ja pohditaan filosofian analyyttisen perinteen kuuluisia tekstejä. Vetäjänä FM Lauri Järvilehto.  Piiri kokoontuu 10 kertaa. Hinta 60 euroa. Ilmoittautumiset toimistolle 16.9. mennessä.

***

FILOSOFISEN ARGUMENTAATION PERUSTEET

la-su 3.-4.10. klo 10-15, Albertinkatu

Viikonloppukurssilla pohditaan mitä on filosofinen argumentaatio ja tutustutaan filosofisen argumentoinnin metodeihin ja kritiikkiin sekä retoriikkaan. Vetäjänä Lauri Järvilehto. Hinta 50 euroa. Ilmoittautumiset 11.9. mennessä.

***

FILOSOFISEN ARGUMENTAATION JATKOKURSSI

la-su 24.-25.10. klo 10-15, Albertinkatu

Tänä viikonloppuna jatketaan siitä, mihin ensimmäisellä kurssilla päästiin. Myös uudet tulokkaat, joille argumentaation perusteet ovat jo tuttuja, ovat tervetulleita. Hinta 50 euroa. Ilmoittautumiset 16.10. mennessä.

***

TIETEENFILOSOFIAN PERUSTEET

to 19.11., 26.11. ja 3.12. klo 18-21, Albertinkatu

Kurssilla tutustutaan tieteenfilosofian erilaisiin perinteisiin ja siihen, millainen suhde niillä on tieteen käytäntöön. Kurssilla pohditaan myös, onko eri tieteiden välillä eroja ja miten tiede suhtautuu todellisuuteen jota se tutkii. Vetäjänä FL Eero Muurimäki. Hinta 50 euroa. Ilmoittautumiset 10.11. mennessä.

***

LOGIIKAN ALKEET

la-su 28.-29.11. klo 10-15, Albertinkatu

Viikonloppukurssilla käydään läpi yleisesti logiikan perusteet, formaalin logiikan perusteet, lauselogiikka, totuustaulut, sekä päättelysäännöt. Mahdollisesti myös jonkin verran lateraalista ajattelua. Kurssi ei edellytä aiempaa formaalin logiikan tuntemusta. Vetäjänä FM Lauri Järvilehto. Hinta 50 euroa. Ilmoittautumiset 18.11. mennessä.

***

NÄYTTÄISITKÖ LAPSELLESI TÄMÄN? - johdatusta mediakasvatukseen

keskiviikkoisin 30.9.-4.11. klo 18-20.30, Albertink.

PhD Harri Kilpi pitää kurssin todella ajankohtaisesta aiheesta. Kurssi sopii kaikille, aivan erityisesti kaikille kasvattajille, opettajille, kaikille median kanssa työskenteleville ja kaikille joita se kiinnostaa. Kurssilla pohditaan mediaväkivallan syitä ja sen suosiota. Ruokkiiko media väkivaltaa todellisessa elämässä vai median syyttäminen turhaa moraalista panikointia? Miten ja mihin kaikkeen media meissä ylipäänsä vaikuttaa, ja miksi? Kurssiin sisältyy runsaasti esimerkkiaineistoa elokuvista ja muusta mediasta sekä runsaasti tilaisuutta keskusteluun. Kuuden illan hinta on 100 euroa. Ilmoittautumiset 18.9. mennessä.


***
Kriittinen korkeakoulu
Albertinkatu 27 a B 12
00180 Helsinki
09-6840010, ma-to klo 12-15
info(at)kriittinenkorkeakoulu.fi
www.kriittinenkorkeakoulu.fi