Lauri Rauhala -kokoelma Henkinen ihminen ilmestynyt

Lehdistötiedote
 
Filosofi Lauri Rauhala on ihmisen ainutkertaisuuden ajattelija
Henkinen ihminen -teos esittelee Rauhalan keskeiset ajatukset

Psykologi, filosofian tohtori Lauri Rauhala (s. 1914) on tehnyt filosofisen elämäntyönsä eksistentiaalisen fenomenologian parissa. Sen tärkeimmät analyysin kohteet ovat inhimillinen kokemus ja merkityksen ongelma. Rauhalan mukaan ihminen eroaa laadullisesti esine- ja konemaailmasta: inhimillisen olemassaolon perusrakenteet ovat henkisiä.

Lauri Rauhalan kirjallisen tuotannon tärkeät teokset Henkinen ihmisessä ja Ihmisen ainutlaatuisuus on nyt julkaistu yhtenä niteenä. Nyt ilmestyneen yhteisniteen nimi on Henkinen ihminen (Gaudeamus 2009), ja se sisältää Lauri Rauhalan tekstien lisäksi filosofi Jussi Backmanin laatiman johdatuksen Rauhalan ajatteluun. Henkinen ihminen on myös kunnianosoitus Lauri Rauhalan elämäntyölle ihmisen ainutlaatuisuuden ajattelijana.
 
Otteita teoksesta:

"Persoona on ainutkertainen. Häntä ei voida tutkia eikä käsitellä esineenä eikä välineenä. Hänen olemassaololleen tunnustetaan integriteetti eli hänen yksilöllisyytensä ja yksityisyytensä loukkaamattomuus. Hän on vapaa valitsemaan ja juuri siksi vastuullinen. Hän on henkinen olento, tai toisella tavalla ilmaisten, hän tulee persoonaksi lähinnä juuri siksi, että hänessä toimii henkinen kapasiteetti." (Lauri Rauhala)

"Lauri Rauhala on suomalaisessa tiedemaailmassa ainutlaatuinen, ehkä peräti ainutkertainen ilmiö. Harva on ollut siinä mukana yhtä pitkään – Rauhala on tavalla tai toisella osallistunut koko toisen maailmansodan jälkeisen ajan – ja yhtä korkeaan ikään saakka. Vielä harvempi on tehnyt yhtä omaehtoista työtä suhteessa tieteenalojensa vallitseviin paradigmoihin – maamme akateemisissa piireissä vallitsee jo niiden rajallisesta koosta johtuen usein voimakas yhdenmukaisuuden paine. Ani harva, jos kukaan, on kantanut tieteellisen vastarannan kiisken roolin yhtä määrätietoisen kohteliaalla, suopean avarakatseisella ja väsymättömän keskustelunhaluisella tavalla kuin emeritusprofessori Rauhala." (Jussi Backman)

Teoksen tiedot:

Lauri Rauhala: Henkinen ihminen.
Sisältää korjatut laitokset aiemmin ilmestyneistä teoksista Henkinen ihmisessä ja Ihmisen ainutlaatuisuus sekä Jussi Backmanin esseen "Lauri Rauhala ihmisen ainutkertaisuuden ajattelijana".
Gaudeamus 2009.

Lisätiedot ja arvostelukappalepyynnöt:

Gaudeamus / Heidi Simomaa
heidi.simomaa@gaudeamus.fi
puh. 050 540 1299
 
http://gaudeamus.fi/