Artikkelikutsu: Teos informaatioteknologian filosofiasta

TEOS INFORMAATIOTEKNOLOGIAN FILOSOFIASTA

Informaatioteknologian rooli yksilöiden ja yhteisöjen toiminnassa ja tulevaisuuden näkymissä on muodostunut yhä keskeisemmäksi. Samalla on syntynyt tarve informaatioteknologian perusteiden kartoittamiselle filosofisesta näkökulmasta. Aihetta sivuttu monissa artikkeleissa, mutta suomenkielistä kokoavaa teosta ei vielä ole julkaistu. Kansainvälinen keskustelu aiheesta on jo hyvässä vauhdissa. Informaatioteknologian filosofia -kirjaprojektin tavoitteena on tuottaa kattava suomenkielinen artikkelikokoelma, joka sekä toimii läpileikkauksena alan suomalaisesta tutkimuksesta että tarjoaa hyvän lähtökohdan aihetta koskevaan kansainväliseen keskusteluun. Teoksen kustantaa Lapin yliopistokustannus ja sen on suunniteltu ilmestyvän keväällä 2010.

ARTIKKELIKUTSU

Informaatioteknologian filosofia -teoksessa julkaistavaksi etsitään, informaatioteknologian filosofiaa käsitteleviä, suomen tai ruotsinkielisiä artikkeleja, joiden aiheena voi olla esimerkiksi informaatioteknologian etiikka, peruskäsitteet, suhde tietoon, yhteiskuntaan, taiteeseen tai tulevaisuuteen. Aikataulua koskevien tiedustelujen johdosta abstraktien ja tekstien lähettämiseen varattua aikaa on jatkettu siten, että abstrakteja otetaan vastaan 30.06.2009 saakka ja valmiiden tekstien tulee olla perillä 31.12.2009 mennessä.

Noin yhden liuskan mittaiset abstraktit pyydetään lähettämään sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen toimittajat (at) informaatioteknologianfilosofia.fi

Lisätietoja:

Projektin verkkosivut: http://www.informaatioteknologianfilosofia.fi
Lapin yliopistokustannus: http://www.ulapland.fi/?Deptid=24078