Tutkijakoulun 11. juhlakonferenssi Historiantutkimuksen etiikka; 25.-26.5.2009, Tampere; CFP

Historiantutkimuksen etiikka, Tampere 25.-26.5.2009

Historiatieteiden tutkijakoulun XI Jatkokoulutuskonferenssi

Historiantutkimuksen etiikka

ma-ti 25.-26.5.2009
Tampereen yliopisto

 

Tutkijakoulun 11. juhlakonferenssin teemana on Historiantutkimuksen etiikka. Konferenssin yleisessä osuudessa perehdytään historiantutkimuksen eettisiin valintoihin ja käytännön tutkimustyössä eteen tuleviin eettisiin kysymyksiin ja ongelmiin. Näitä ovat esimerkiksi se, kenen äänellä puhumme menneestä. Millaisia valintoja teemme kun nostamme esiin menneisyyden ilmiöitä? Teemmekö oikeutta vai vääryyttä menneille ihmisille? Miten lähestymis-tai kertomistapa muokkaa historiallista todellisuutta? Mitä seurauksia historiantutkijan työllä on?

 

Puheenvuoroja historiantutkimuksen etiikasta keskustelun pohjaksi käyttävät filosofi FT Marika Enwald, professori Kimmo Rentola ja tutkija FT Raisa Toivo.

 

Konferenssin ohjelma koostuu yleisluennoista sekä työryhmistä ja se on tarkoitettu kaikille historia-alan jatko-opiskelijoille. Konferenssin toisen päivän teemana ovat historian jatko-opiskelun näkymät yliopistouudistuksen jälkeisessä Suomessa. Samassa yhteydessä puretaan historiatieteiden tutkijakoulun keväällä 2009 historian jatko-opiskelijoiden keskuudessa ja tutkijakouluun osallisilla laitoksilla toteutettavan kyselyn tuloksia.

 

Perinteiseen tapaan konferenssi koostuu luentojen lisäksi työryhmistä. Niitä varten osallistujia pyydetään laatimaan korkeintaan kuuden liuskan mittainen esitys, jonka aiheena on historiantutkimuksen etiikka. Esitys voi liittyä mielellään omaan tutkimukseen, sen aineistoon, kysymyksenasetteluun, näkökulmaan, käsitteisiin, analyysiin, tuloksiin tai teemasta käytyyn keskusteluun - tai tarkastella asiaa muulla tavoin omaa tutkimustyötä tukien. Käsittelyn ja keskustelun pohjaksi konferenssin osanottajia kehoitetaan tutustumaan mm. seuraaviin julkaisuihin: History and Theory aikakauskirjan teemanumeroon 43 (Joulukuu 2004), joka on
luettavissa osoittessa
http://www.historyandtheory.org/archives/archives9.html#dec2004, sekä esim. Arja Kuula, Tutkimusetiikka (2007).

 

Paperit jaetaan 5-7 paperin ryhmiin siten, että jokaiselle paperille määrätään kommentaattori. Kaikki paperit ovat saatavissa verkossa noin viikkoa ennen konferenssia siten, että ryhmiin osallistuvilla on mahdollisuus perehtyä niihin ennen varsinaisia istuntoja.

 

Konferenssiin on ilmoittauduttava ja työpaperin aihe ilmoitettava tutkijakoulun sivulta
http://www.uta.fi/laitokset/historia/tutkijakoulu/sivut/ko2009.htm
löytyvällä lomakkeella tai lähettämällä vastaavat tiedot koulun koordinaattorille viimeistään 10.4. Varsinainen työpaperi on lähetettävä koulun koordinaattorille pdf- tai rtf-muodossa osoitteeseen tapio.salminen [at]uta.fi siten, että se on perillä viimeistään 8.5.

 

Kaikkien konferenssiin osallistuvien tutkijakouluun rekisteröityneiden ja työpaperin esittävien jatko-opiskelijoiden matkakulut ja majoitus korvataan. Majoituksen tarpeesta on mainittava ilmoittautumisen yhteydessä viimeistään 10.4.

 

Tervetuloa!

Pertti Haapala, tutkijakoulun johtaja
Tapio Salminen, koordinaattori