Eetos ry:n järjestämä Kääntämisen käännöksiä -seminaari; 4.2.2009, Turku

Eetos ry järjestää yhdessä Turun yliopiston Taiteiden tutkimuksen laitoksen kanssa keskustelevan seminaari

KÄÄNTÄMISEN KÄÄNNÖKSIÄ

keskiviikkona 4.2. klo 17  Maaherran makasiinin Porthan-salissa
(Henrikinkatu 10, http://www.utu.fi/kartta/makasiini.html).

Seminaarin kiintopisteenä on tutkimuskirjallisuuden suomentaminen ja siihen kiinnittyvät käytännölliset käänteet.

Seminaarin alustuksissa käsitellään:

   *ryhmässä kääntämisen problematiikkaa
   *ns. suurteosten kääntämistä
   *kääntämisen luovia ulottuvuuksia
   *tutkijan ja kääntäjän työn kohtaamisia

Alustusten jälkeen keskustellaan yhdessä kääntämisen kysymyksistä.

Alustajat:
Tapani Kilpeläinen (mm. Michel Foucault'n ja Gilles Deleuzen & Félix Guattarin teosten käännöksiä, Kirjoituksia kääntämisen filosofiasta   -teoksen toimittaja)
Akseli Virtanen (Helsingin kauppakorkeakoulu, Tutkijaliitto, vetänyt useita ryhmäkäännösprojekteja, esimerkiksi Guattarin Kolme ekologiaa  -suomennos)
Anna Helle (Jyväskylän yliopisto, kirjallisuuden tutkija,  suomentanut useita Gilles Deleuzen esseitä)
Mariaana Fieandt-Jäntti (kirjailija, valmistumassa Guattarin  Kaosmoosi-käännös)

TERVETULOA KESKUSTELEMAAN!

Lisätietoja: Katve-Kaisa Kontturi (katkon (at) utu.fi)
http://org.utu.fi/yhd/eetos