Tohtorinväitös itä- ja länsisaksalaisten tutkijoiden kommunikaatiosta Marxin Pääoma-teoksesta Berliinin muurin yli


väitökset

FM Paula Rauhalan filosofian alaan kuuluva väitöskirja Marx in the West and in the East: Reading Capital in the Divided Germany tarkastetaan julkisesti Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa lauantaina 25. maaliskuuta 2023 klo 12 alkaen. Väitöstilaisuuden paikkana on Päätalon auditorio A1 (Kalevantie 4, Tampere).

Vastaväittäjänä toimii professori emeritus Michael Krätke Lancasterin yliopistosta ja kustoksena toimii professori Arto Laitinen yhteiskuntatieteiden tiedekunnasta.

Paula Rauhala jäljittää itä- ja länsisaksalaisten tutkijoiden kommunikaatiota Marxin Pääoma-teoksesta Berliinin muurin yli. Rauhalan väitöstutkimus selvittää niitä 1900-luvun tapahtumakulkuja, joiden seurauksena kuva Marxista vakavasti otettavana yhteiskuntatieteilijänä hautautui marxistis-leninistisen ideologian alle.

Tampereen yliopisto: https://www.tuni.fi/fi/ajankohtaista/paula-rauhala-marx-oli-1800-luvun-e...

Etäyhteys väitökseen: https://tuni.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Sessions/List.aspx#folderID=...

Tutustu väitöskirjaan: https://trepo.tuni.fi/handle/10024/146256