Kauppi, Raili (1920–1995)

(10.4.1920 - 1.8.1995)

Kauppi, Raili (1920–1995)


Filosofi ja loogikko, fil.tri 1961, Leibniz-tutkija, filosofian professori, Tampereen yliopisto.

Raili Kaupin koulutus oli monipuolinen: hän opiskeli filosofian ja logiikan lisäksi mm. historiaa, kirjallisuustiedettä ja matematiikkaa. Jo varhain hän opetti mm. logiikkaa ja filosofiaa Helsingin kaupunginkirjaston järjestämissä opintokerhoissa. Vuonna 1961 Kaupista tuli ensimmäinen filosofiasta väitellyt nainen Suomessa sekä myöhemmin Pohjoismaiden ensimmäinen naispuolinen filosofian professori. Kauppi toimi vuosina 1966–1969 virkaatekevänä filosofian professorina Tampereen yliopistossa. Vuonna 1969 hänet nimitettiin tähän virkaan, jossa hän toimi aina eläkkeelle jäämiseensä saakka vuoteen 1985. Kauppi kiinnostui jo varhain loogisesta empirismistä, jonka parissa mm. Eino Kaila oli Suomessa työskennellyt, mutta omaksui sittemmin neutraalimman ja vivahteikkaamman tieteenfilosofisen näkökulman. Kaupin monipuolinen koulutustausta ja pyrkimys kokonaisvaltaiseen tieteelliseen maailmankatsomukseen näkyivät hänen pohdinnoissaan humanististen tieteiden asemasta suhteessa luonnontieteisiin. Tähän liittyvät ongelmat johdattelivat hänet – ainakin epäsuorasti – intensionaalisen logiikan pariin. Kauppia kiinnosti logiikan merkitys filosofiselle ajattelulle, ja hänen suurimmat saavutuksensa sijoittuvatkin analyyttiseen filosofiaan, erityisesti logiikkaan, jossa hän teki uraauurtavaa työtä mm. intensionaalisen logiikan parissa. On mainittava erityisesti Einführung in die Theorie der Begriffssysteme (julkaistu vuonna 1967), jossa Kauppi kehittää intensionaalisen logiikan teoriaa, sekä Über die Leibnizsche Logik mit besonderer Berücksichtigung des Problems der Intension und der Extension (1960), jossa hän tarkastelee Leibnizin loogisia tutkimuksia. Artikkelissaan Philosophia perennis ja sen merkitys ihmiselle (1978) Kauppi tarkastelee filosofian luonnetta ja merkitystä sekä esittää, ettei filosofiassa lopulta ole kysymys teorioista ja opeista vaan inhimillisestä etsimisestä ja kysymisestä.

(Ismo Koskinen/Barbro Nordling/ lyh. ja suom. Hanna Lukkari)
 
 

AINEISTOT

Kauppi Filosofia.fi:n aineistoarkistossa

Kauppi Filosofia.fi:n kuva-arkistossa

Laaja artikkeli Raili Kaupista Logos-ensyklopediassa, Ismo Koskinen

 

VERKKOLÄHTEITÄ